www.korsor16.com
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านสิบหก (ขส.16)
 
ห้องรับแขก
ห้องข่าวสารพวกเรา
ห้องฝากข้อความ
ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ห้องพักผ่อน
ห้องทำเนียบรุ่น
ห้องระเบียบ คำสั่ง
ห้องจัดงานเลี้ยงรุ่น
ห้องเกี่ยวกับพวกเรา


มีผู้พักผ่อน
จำนวน 1 คน
 ห้องพักผ่อน ขอเชิญตามอัธยาศัยครับ
จะนั่งจะนอนตามสบายเลยครับ ใครจะไปจะมาไม่ต้องบอกทั้งหมดตรง.! ครับ

รีวิวเพลงเพื่อให้เพื่อนๆ ทราบว่ามีเพลงเพราะๆ ชื่อนี้ และเพื่อเคารพในลิขสิทธิ์เพลงจึงได้ตัดเพลงออกให้ฟังครึ่งเดียว ชอบเพลงไหนหาซื้อแผ่นฟังเต็มๆได้ตามร้านขายซีดีเพลงทั่วไป อาจจะเสียอารมณ์อยู่บ้างก็เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ กรุณาสนับสนุนแผ่นแท้ผู้ผลิตจะได้มีกำลังใจ เราก็จะได้มีเพลงเพราะๆฟังครับ
Copyright © 2008 by NCO 16/26 | webmaster e-mail : pratuan.lk@gmail.com