www.korsor16.com
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านสิบหก (ขส.16)
 
ห้องรับแขก
ห้องข่าวสารพวกเรา
ห้องฝากข้อความ
ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ห้องพักผ่อน
ห้องทำเนียบรุ่น
ห้องระเบียบ คำสั่ง
ห้องจัดงานเลี้ยงรุ่น
ห้องเกี่ยวกับพวกเรา


มีผู้อยู่ในห้องนี้
จำนวน 1 คน
 ห้องจัดงานเลี้ยงรุ่น ขอเชิญตามอัธยาศัย


สรุป รายรับ-รายจ่าย งานพบปะสังสรรค์ประจำปี 60
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เมื่อ 6 พ.ค.60


         
  กองทุนสวัสดิการรุ่น ขส.16  
     
ประวัติการจัดงานเลี้ยงรุ่น
นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 16 (เหล่าทหารขนส่ง) ปีการศึกษา 2526

NCO 16/26 Transportation Yearlong Party
วันจัดงาน สถานที่ คณะจัดงาน
6 พฤษภาคม 2560 เขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี
7 พฤษภาคม 2559 เลตรังรีสอร์ท ตรัง
2 พฤษภาคม 2558 หาดเพชรรีสอร์ท กรุงเทพมหานคร
5 เมษายน 2557 สวนป่ารีสอร์ท สุรินทร์
2556 งดจัด (อุทกภัย) สุรินทร์
3 พฤศจิกายน 2555 การ์ฟิวส์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์
2554 งดจัด (อุทกภัย) ประจวบคีรีขันธ์
4 ธันวาคม 2553 ทะเลน้ำจืด & ฟาร์มนกกระจอกเทศ กาญจนบุรี
31 ตุลาคม 2552 สวนเทพหรรษา ลพบุรี
2551 งดจัด ลพบุรี
27 ตุลาคม 2550 อุ่นใจรีสอร์ท จ.สระบุรี กรุงเทพมหานคร
? ? 2549 ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี
? ? 2548 ค่ายลูกเสือบ้านสุวรรณ พิษณุโลก
? ? 2547 สวนสยาม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
? ? 2546 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี ลพบุรี
9 พฤศจิกายน 2545 ร.ร.ชุมชนบ้านหัวเรือ จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
20 ตุลาคม 2544 หาดแสมสาร จ.ชลบุรี กรม ขส.รอ. และ กองการบิน
4 พฤศจิกายน 2543 ล่องแพ จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี
6 พฤศจิกายน 2542 บ้านเคียงปอย จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
24 ตุลาคม 2541 สวนกัลปพฤกชัย จ.เพชรบูรณ์ ลพบุรี
18 ตุลาคม 2540 แคมป์หัตฐวุฒิ จ.สระบุรี กรุงเทพมหานคร
 
           ที่เป็นเครื่องหมายคำถามใครจำได้ช่วยบอกหน่อยนะครับ ใครมีภาพอยู่ลองดูป้ายบนเวทีว่าวันไหนเดือนไหน ใครทราบแล้วแจ้งที่ห้องฝากข้อความนะครับ


Copyright © 2008 by NCO 16/26 | webmaster e-mail : pratuan.lk@gmail.com