Bingo
LK Bingo v.1.2
       โปรแกรม สำหรับสุ่มตัวเลขตั้งแต่ 1 - 99 หรือชื่อเป็นที่รู้จักทั่วไปคือ โปรแกรมบิงโก
    มีคุณสมบัติน่าสนใจดังนี้.-
  1. สุ่มตัวเลขในแต่ละครั้งไม่ซ้ำกัน ตั้งแต่ 1 - 99
  2. เล่น/หยุด โดยใช้เมาส์คลิ้กปุ่ม Play/Stop หรือกดปุ่ม Alt+P ก็ได้
  3. หยุด และ เล่นต่อ (สุ่มต่อ) โดยใช้ปุ่ม Esc
  4. เคลียร์ตัวเลขที่ออกไปแล้ว โดยใช้เมาส์คลิ้กปุ่ม Clear หรือกดปุ่ม Alt+C ก็ได้

ลักษณะของผู้บิงโก(ผู้ชนะ)
โปรแกรมต้องออกหมายเลขตรงกับตำแหน่งดังรูปต่อไปนี้


แบบที่ 1 เป็นการถูกในตำแหน่งที่เรียงกันทางแถว(ทางนอน) 5 ตัว
แต่ถ้าตรงแถวตรงกลางจะมีช่อง FREE เพราะฉะนั้นตรงเพียง 4 ตัวก็ครบบิงโก

แบบที่ 2 เป็นการถูกในตำแหน่งที่เรียงกันทางคอลัมน์(ทางตั้ง) 5 ตัว
แต่ถ้าตรงแถวตรงกลางจะมีช่อง FREE เพราะฉะนั้นตรงเพียง 4 ตัวก็ครบบิงโก

แบบที่ 3 เป็นการถูกตำแหน่งเรียงกันในแนวทะแยงมุม
จะทะแยงมุมบนซ้ายไปล่างขวา หรือ ล่างซ้ายไปบนขวาก็ได้
แบบที่ 4 เป็นการถูก 4 ตัวโดยมีมุมร่วมกันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
และต้องอยู่ติดมุมใดมุมหนี่งของสี่มุมของการ์ดบิงโก
แบบที่ 5 เป็นการถูก 4 ตัว โดยทุกตัวต้องอยู่ในตำแหน่งมุมของการ์ด