www.korsor16.com
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านสิบหก (ขส.16)
 
 ศาสนาพุทธสอนอะไรกันแน่ ?

              "ท่านเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าครับว่า ผู้ที่บอกว่านับถือ ศาสนาพุทธ ทำไมปฏิบัติไม่ค่อยเหมือนกัน พอถูกถามเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนา ก็จะตอบไป คนละแบบ คนละอย่าง คนละทิศ คนละทาง บ้างก็บอกว่าสอนให้ทำความดี บ้างก็บอกว่าสอนให้ทำสิ่งที่เกิดความสบายใจ บ้างก็บอกว่าสอนให้ปล่อยวาง ฯลฯ ถามสิบคนก็สิบอย่างกันเลยทีเดียว ลองมานึกซิครับว่า ถ้าเป็นหลักคำสอน ทุกคนต้องตอบเหมือนกันเป๊ะซิ แต่นี่ที่ตอบๆกันมานั้นในศาสนาอื่นเขาก็มี ทำความดี ละทำชั่ว ทำจิตใจให้สบาย อะไรทำนองนี้ มีสอนในทุกศาสนาแหละ"

                สาเหตุที่ศาสนาพุทธเป็นดังที่กล่าวมานั้น ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับ เอาที่ท่านรู้ๆเห็นๆ * ผู้นับถือศาสนาคริสต์ เขาจะมีพระคริสตธรรมคัมภีร์ (คัมภีร์ไบเบิ้ล) มาเปิดอ่านในโบสถ์และอธิบายกันทุกสัปดาห์ ชาวคริสต์เขาก็จะมีประจำบ้านทุกบ้าน บางคนเขามีไว้ประจำตัว ประจำรถเลย     * ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เขาก็จะมีคัมภีร์อัลกุรอาน เปิดสอนกันตามนั้นทุกวัน มีข้อกำหนดให้ละหมาดกันวันละ 5 เวลา อีกด้วย (เช้ามืด - เที่ยง - บ่าย - เย็น - มืด) มีการแบ่ง คำภีร์อัลกุรอาน ให้มีขนาดเท่าๆกัน 30 บท เรียกว่า "ญุซฮ์" เพื่อให้มุสลิมผู้มีศรัทธาได้ใช้อ่านวันละบทในระหว่างถือศีลอดในเดือน เราะมะฎอน ครบ 30 วัน 30 บทพอดี     * สำหรับของศาสนาพุทธนั้น วันสำคัญๆเท่านั้นที่จะมีการเทศน์สอนธรรมะ และส่วนใหญ่ หลวงพ่อ หลวงพี่ ก็จะเทศน์ปากเปล่า มีอ้างคำพระพุทธเจ้าบ้าง แต่ไม่แสดงหลักฐานตำราอะไร ฟังดูก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่เราก็รู้ และยิ่งเทศน์ฮาๆ สนุกๆ ยิ่งมีญาติโยมชอบ อันที่จริงหลักธรรมคำสอนของพระศาสดา ก็มีเหมือนกัน ในไทยเรียกว่า พระไตรปิฎก (แปลว่า สามตะกร้า : พระวินัยปิฎก - พระสุตตันตะปิฎก - พระอภิธรรมปิฎก) แต่มักอยู่ในตู้ที่วัดใส่กุญแจไว้อย่างดีไม่มีการเอาลงมาเปิดสอนกันเหมือนอย่างศาสนาอื่นๆ

                ท่านคงเห็นแล้วนะครับว่า หลักการวิธีการในการดำรงและเผยแผ่ ของพุทธศานา ดูจะไม่เหมือนศาสนาอื่นเขา พอมีการตรวจสอบกันจริงๆ หลวงพ่อ หลวงพี่ ที่เทศน์สอนก็ สอนผิดไปจากคำพระศาสดาตัวเองอีก ที่สอนผิดก็เพราะท่านก็ไปจำๆมา ไม่ได้ศึกษาจากหลักฐานใดๆ บางท่านดีหน่อยก็ศึกษาจากตำราแต่ไปศึกษาตำราที่แต่งขึ้นของครูบาอาจารย์ไม่ตรงกับคำพระพุทธเจ้าอีก บางท่านตั้งใจเอาจริงก็ศึกษาโดยตรงจากพระไตรปิฎก แต่ปรากฎว่าในพระไตรปิฎกก็มีคำแต่งใหม่ปนอยู่ด้วยไม่ได้มีแต่คำพระพุทธเจ้า คำสอนในพระไตรปิฎกจึงขัดกันเอง ผู้ศึกษาจริงจังละเอียดถี่ถ้วนก็งงกันไป ด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ชาวพุทธทั้งหลายจะได้ช่วยกันศึกษาและเผยแผ่ เฉพาะแต่คำของพระพุทธเจ้า เท่านั้น คำของพระองค์จะไม่มีขัดแย้งกัน เป็นเหตุเป็นผลสนับสนุนกันสอดคล้องกัน ยิ่งใคร่ครวญยิ่งเห็นจริง ยิ่งปฏิบัติตามยิ่งพิสูจน์ได้ แล้วพระที่ไหนล่ะจะเป็นผู้นำศึกษาแนวทางนี้

พบแล้วครับพระที่ท่านมีหลักการสอนแบบนี้
ลองชมคลิปต่อไปนี้


Copyright © 2008 by NCO 16/26