www.korsor16.com
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านสิบหก (ขส.16)
 
ห้องรับแขก
ห้องข่าวสารพวกเรา
ห้องฝากข้อความ
ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ห้องพักผ่อน
ห้องทำเนียบรุ่น
ห้องระเบียบ คำสั่ง
ห้องจัดงานเลี้ยงรุ่น
ห้องเกี่ยวกับพวกเรา


มีผู้อยู่ในห้องนี้
จำนวน 1 คน
 เกี่ยวกับพวกเรา นนส.16/26 เหล่า ขส.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
พวกเรา คือ อดีตนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรหลัก (ม.ศ.ปลาย) 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2526 มีคำย่อที่รู้กันทั่วไป คือ นนส. ถ้านับไล่ นนส.กองทัพบก หลักสูตรหลัก พวกเราจะเป็นนักเรียนรุ่นที่ 16 และเนื่องจากในปี 2525 กองทัพบกได้รับ ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ.ปลาย) เข้าเรียน เป็นรุ่นที่ 1 มาแล้ว แต่เหล่าทหารขนส่งเรา ไม่เปิดสอน
ในปีต่อมา ปี 2526 เหล่าทหารขนส่งจึงเปิดสอน พวกเราเข้าเรียนในรุ่นนี้ ซึ่งเป็นรุ่นแรกของ เหล่าทหารขนส่ง แต่เทียบได้กับรุ่นที่ 2 ของ กองทัพบก ที่รับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นพวกเราจึงเป็นรุ่นเทียบเท่า รุ่นที่ 2 (จริงๆ คือรุ่นที่ 1 เหล่าทหารขนส่ง) หรืออาจเรียกว่ารุ่น B อ่านเป็น โฟนเนติก (Phonetic) ว่า "บราโว่ (Bravo)" และต่อท้ายด้วยปีที่เรียน จึงได้คำเรียกว่า "บราโว่ สองหก" เขียนเป็น Bravo'26 (ทุกเหล่าที่สอบเข้าและเรียนพร้อมกัน ถึงแม้จะเรียน ณ โรงเรียนเหล่าของตัวเอง ไม่ได้เรียนที่เดียวกัน ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกัน รุ่นเราทุกเหล่าจึงเป็น Bravo'26)
เมื่อเป็น Bravo'26 แล้วก็ได้ความหมายที่ดีมาก เนื่องจากคำว่า Bravo ในภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายลักษณะคำอุทานว่า ไชโย, ดีเยี่ยม, วิเศษมาก ฉะนั้นความหมายโดยรวมของ Bravo'26 จึงหมายถึง รุ่นที่เยี่ยมยอดในปี 26 นั่นเอง
ต่อมาเราได้เจอกับเพื่อนๆ ม.ศ.5 ที่เข้าเรียน กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ในปีเดียวกัน คำว่า "บราโว่ 26" จึงมีความหมายขยายกว้างออกไปรวมเพื่อนเราที่อยู่ในทุกกองทัพด้วย เย้.! ดีใจจัง "บราโว่สองหก ทัพไหนก็เพื่อนกัน"
หรืออีกชื่อซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักคือ อาร์มี่ 516 เขียนเป็น ARMY516 ซึ่งมาจาก ARMY หมายถึง นักเรียนนายสิบหลักสูตรหลักของกองทัพบก (กองทัพบกเปิดหลักสูตรย่อยๆ หรือเรียกว่าหลักสูตรเร่งรัดในปีที่เปิดหลักสูตรหลักนั้นๆ ก็มี) เลข 5 หมายถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) หรือเทียบเท่า และเลข 16 หมายถึง นักเรียนนายสิบของกองทัพบก รุ่นที่ 16
แต่หากอยากเรียกอย่างเป็นทางการ หรือสากล นักเรียนนายสิบทหารบกจะใช้ NCO แล้วตามด้วย รุ่นที่ 16 และต่อด้วยทับปี พ.ศ.ที่เรียน จะได้ NCO 16/26 หรืออีกคำที่ไม่นิยมเพราะเขียนยาว คือ NONCOM 16/26
เพื่อให้ทราบว่า NCO คืออะไร? มาจากไหน? ขอยกเอาคำอธิบายภาษาอังกฤษจาก วิกิพีเดีย สารานุกรม บนเว็บไซต์ (Wikipedia, the free encyclopedia) มาให้อ่านดังนี้  A non-commissioned officer (sometimes noncommissioned officer), also known as an NCO or Noncom , is an enlisted member of an armed force who has been given authority by a commissioned officer. แปลตามกำลังความรู้ทางภาษาอังกฤษอันน้อยนิดได้ว่า เอ็นซีโอ มาจากคำว่า นอนคอมมิสชั่น ออฟฟิศเซอร์ เขียนได้สองแบบ คือ non-commissioned officer หรือ noncommissioned officer ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไป คือ NCO หรือ Noncom เป็นกำลังพลในกองทัพที่มีชั้นยศต่ำกว่าระดับสัญญาบัตร เป็นผู้ที่รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสัญญาบัตร
ที่กล่าวมานั้นคือจุดเริ่มต้นของพวกเรา ถ้าหากจะดูปัจจุบันแล้ว ปรากฎว่า พวกเรากลายเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับสัญญาบัตรไปแล้วจำนวนมาก ระดับผู้บังคับหน่วยก็มี และรุ่นเราได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตรในแต่ละปีเยอะมาก สำหรับผู้ทียังไม่เลื่อนฐานะหลายคนบอกว่ามีความประสงค์เช่นนั้นมิใช่ไม่มีความสามารถ ซึ่งก็มีเหตุผลต่างกันไป เช่น ไม่อยากย้ายงานไปรับตำแหน่งในต่างจังหวัด เพราะยังมีภารกิจต้องดูแลครอบครัว
นี่แหละ คือ พวกเราสมาชิกครอบครัว "บ้านสิบหก" หลังนี้ ครับ ..


.................................
Copyright © 2008 by NCO 16/26 | webmaster e-mail : pratuan.lk@gmail.com