www.korsor16.com
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านสิบหก (ขส.16)
 
ห้องรับแขก
ห้องข่าวสารพวกเรา
ห้องฝากข้อความ=7
ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ห้องพักผ่อน
ห้องทำเนียบรุ่น
ห้องระเบียบ คำสั่ง
ห้องจัดงานเลี้ยงรุ่น
ห้องเกี่ยวกับพวกเรา


ขณะนี้มีผู้เข้าชม 1 คน

วันเปิดอย่างเป็นทางการ
1 พ.ค.51 วันเดียว
มีจำนวนการเข้าชม
ทั้งสิ้น 147 ครั้งGMail
Hotmail
YahooMail

ตรวจหวยจ้า
7 วันข้างหน้า
เงินฝาก อทบ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)
ค้นหาข้อมูลโดย กูเกิ้ล
ค้นหาวิดีโอโดย ยูทูบ
ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

Facebook
Twitter

ดูทีวี ออนไลน์

วันนี้ อังคาร ที่ 28 มกราคม 2563
คำสอนตถาคต
คำสอนตถาคต


ตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จริงหรือปลอม ได้ที่นี่
   โลกกำลังสนใจคำสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ตั้ง
สองพันกว่าปีผ่านไปแล้ว
ยังคงใช้ได้ไม่มีอะไรผิดเลย
บางอย่างวิทยาศาสตร์พึ่งจะ
พิสูจน์ได้ว่าจริง !
     ราชบัณฑิตยสถาน
สงสัยคำไหน เขียนอย่างไร
อ่านอย่างไร เชิญค้นหา
คำนั้นได้ ที่นี่..
 
   ระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2555
ประกาศเมื่อ 20 ก.ค.55
     ค้นราชกิจจานุเบกษา
การส่งเรื่องไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
Thai Font    โหลดฟรี.! แบบอักษรภาษาไทยมาตรฐาน สำหรับเอกสารราชการไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 ก.ย.53      บัญชีเงินเดือนหลัก
บวกด้วย
บัญชีเยียวยาผู้เต็มขั้น
 
   บัญชีเงินเดือนทหารเยียวยา
สำหรับผู้เต็มขั้นแล้ว
(เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2560)
     บัญชีเงินเดือนทหารหลัก
(เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2557)
มาเล่นเกมส์แก้เซ็งกันดีกว่า !
| เกมส์ Pac-Man | เกมส์ Kitties | เกมส์ Zuma | เกมส์ Rock Garden | เกมส์ Iron Works |

Google Translate !
เอาใจ ลูก หลาน กันหน่อยจ้า..บางทีเจอเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศแล้วมีบางคำแปลไม่ได้ หรือแปลไม่ได้สักคำ ปัญหานี้จะหมดไป สนใจคลิกที่นี่

โปรแกรมฟรี !
สุดยอดโปรแกรมฟรีแบบ 100% ไม่มีการจำกัดความสามารถของโปรแกรม หรือล็อคเวลา สามารถใช้ได้ฟรี เต็มความสามารถ ตลอดชีพ
                     - โปรแกรมเล่นเพลงเอ็มพีสาม(mp3) ที่ค้นหาเพลงแบบสุดยอด  คลิกที่นี่
                     - โปรแกรมเล่นเกมบิงโก ยอดฮิต  คลิกที่นี่

โปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี !
14 Best Free Antivirus Programs

Copyright © 2008 by NCO 16/26 | webmaster e-mail : pratuan.lk@gmail.com