www.korsor16.com
ยินดีต้อนรับสู่ บ้านสิบหก (ขส.16)
 
ห้องรับแขก
ห้องข่าวสารพวกเรา
ห้องฝากข้อความ=6
ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ห้องพักผ่อน
ห้องทำเนียบรุ่น
ห้องระเบียบ คำสั่ง
ห้องจัดงานเลี้ยงรุ่น
ห้องเกี่ยวกับพวกเรา


ขณะนี้มีผู้เข้าชม 1 คน

วันเปิดอย่างเป็นทางการ
1 พ.ค.51 วันเดียว
มีจำนวนการเข้าชม
ทั้งสิ้น 147 ครั้งGMail
Hotmail
YahooMail

ตรวจหวยจ้า
7 วันข้างหน้า
เงินฝาก อทบ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)
ค้นหาข้อมูลโดย กูเกิ้ล
ค้นหาวิดีโอโดย ยูทูบ
ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

Facebook
Twitter

ดูทีวี ออนไลน์

วันนี้ จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561
คำสอนตถาคต
คำสอนตถาคต


   โลกกำลังสนใจคำสอนของ
พระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ตั้ง
สองพันกว่าปีผ่านไปแล้ว
ยังคงใช้ได้ไม่มีอะไรผิดเลย
บางอย่างวิทยาศาสตร์พึ่งจะ
พิสูจน์ได้ว่าจริง !
     ราชบัณฑิตยสถาน
สงสัยคำไหน เขียนอย่างไร
อ่านอย่างไร เชิญค้นหา
คำนั้นได้ ที่นี่..
 
   ระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2555
ประกาศเมื่อ 20 ก.ค.55
     ค้นราชกิจจานุเบกษา
การส่งเรื่องไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
 
Thai Font    โหลดฟรี.! แบบอักษรภาษาไทยมาตรฐาน สำหรับเอกสารราชการไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 ก.ย.53      บัญชีเงินเดือนหลัก
บวกด้วย
บัญชีเยียวยาผู้เต็มขั้น
 
   บัญชีเงินเดือนทหารเยียวยา
สำหรับผู้เต็มขั้นแล้ว
(เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2560)
     บัญชีเงินเดือนทหารหลัก
(เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2557)
มาเล่นเกมส์แก้เซ็งกันดีกว่า !
| เกมส์ Pac-Man | เกมส์ Kitties | เกมส์ Zuma | เกมส์ Rock Garden | เกมส์ Iron Works |

Google Translate !
เอาใจ ลูก หลาน กันหน่อยจ้า..บางทีเจอเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศแล้วมีบางคำแปลไม่ได้ หรือแปลไม่ได้สักคำ ปัญหานี้จะหมดไป สนใจคลิกที่นี่

โปรแกรมฟรี !
สุดยอดโปรแกรมฟรีแบบ 100% ไม่มีการจำกัดความสามารถของโปรแกรม หรือล็อคเวลา สามารถใช้ได้ฟรี เต็มความสามารถ ตลอดชีพ
                     - โปรแกรมเล่นเพลงเอ็มพีสาม(mp3) ที่ค้นหาเพลงแบบสุดยอด  คลิกที่นี่
                     - โปรแกรมเล่นเกมบิงโก ยอดฮิต  คลิกที่นี่

โปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี !
14 Best Free Antivirus Programs for 2017

Copyright © 2008 by NCO 16/26 | webmaster e-mail : pratuan.lk@gmail.com